Ludec design

Brand a prezentační web pro architektonickou kancelář HUKO projekt

V této případové studii se zaměříme na proces tvorby loga, firemní identity a webových stránek pro architektonickou kancelář HUKO projekt v Brně. Cílem projektu bylo vytvořit minimalistický a profesionální vizuální styl, který zároveň efektivně prezentuje značku a její služby.

V dnešním konkurenčním prostředí je důležité odlišit se od ostatních a prezentovat svou značku a služby co nejlépe. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je mít dobře zpracovaný brand a webovou stránku. V této případové studii se zaměříme na proces tvorby loga, firemní identity a webových stránek pro architektonickou kancelář HUKO projekt v Brně. Cílem projektu bylo vytvořit minimalistický a profesionální vizuální styl, který zároveň efektivně prezentuje značku a její služby.

Důležitost brandingu

Dobře zpracovaný brand pomáhá:

 1. Vytvářet jedinečnou identitu značky
 2. Navázat silné vztahy s klienty
 3. Zvýšit povědomí o značce a jejích službách
 4. Posilovat důvěru v značku

Logo architektonické kanceláře

Logo bylo navrženo s abstraktním řešením, které představuje půdorys domu, ve kterém jsou ukryty písmena H, U, K a O. Toto řešení je nejen vizuálně zajímavé, ale také symbolicky spojuje značku s architektonickým oborem.
Logo pro architektonickou kancelář - spacing loga

Proces tvorby loga

 1. Analýza konkurence a výzkum trhu
 2. Brainstorming nápadů
 3. Skicování a výběr nejlepšího konceptu
 4. Digitální zpracování a úpravy
 5. Prezentace klientovi a schválení

Vizuální styl, který zaujme

Vizuální styl značky je pojat minimalisticky s důrazem na čisté linie a jednoduchost. Forma čar připomíná výkresovou dokumentaci, což odkazuje na architektonický obor. Pro barevnost byla zvolena kombinace světle modré, tmavě modré (navy) a bílé.

Proces tvorby vizuálního stylu

 1. Výzkum a analýza konkurence
 2. Stanovení hlavních prvků vizuálního stylu
 3. Návrh a výběr barevné palety
 4. Vytvoření grafických prvků a stylů
 5. Aplikace vizuálního stylu na různé materiály (vizitky, letáky, webové stránky)

Animace logotypu

K vizuálnímu stylu byla tvořena animace, ve které se jednotlivé písmena značky objeví a složí dohromady půdorys. Tato animace dodává život a dynamiku celkovému designu.

Set ikonek pro web

Pro brand byl navržen set ikonek, které reprezentují jednotlivé služby značky. Ikony byly vytvořeny s důrazem na jednoduchost a s použitím stejné barevné palety jako ostatní vizuální prvky.

Proces tvorby ikonek

 1. Identifikace služeb, které budou reprezentovány ikonami
 2. Skicování návrhů ikon
 3. Digitální zpracování návrhů
 4. Ladění a úpravy dle vizuálního stylu
 5. Implementace ikon na webové stránky

Tvorba webových stránek pro architektonickou kancelář

Webová stránka je velmi čistá a jednoduchá, což usnadňuje orientaci návštěvníkům. Struktura webu je následující:

 • Navigace obsahuje odkazy na jednotlivé sekce webu spolu s kontaktem
 • Záhlaví obsahuje nadpis a webovou lottie animaci
 • Služby jsou zobrazeny s vytvořenými ikonkami
 • Výhody a reference společnosti
 • Předzápatí s call-to-action kontaktními tlačítky
 • V zápatí návštěvník najde tabulku s údaji a logem, které připomíná technické, výkresové razítko
Úvodní strana architektonické kanceláře

Proces tvorby webové stránky

 1. Analýza konkurence a výzkum nejlepších webových řešení
 2. Definice struktury a návrh wireframu
 3. Aplikace vizuálního stylu a návrh grafického rozhraní
 4. Vývoj a implementace funkcí a interakcí
 5. Testování a optimalizace pro různá zařízení a prohlížeče
 6. Spuštění webové stránky a sledování návštěvnosti

Shrnutí projektu

Tvorba loga, firemní identity a webových stránek pro architektonickou kancelář HUKO projekt v Brně byla úspěšná. Celkový vizuální styl a webová stránka představují značku HUKO projekt jako moderní, profesionální a důvěryhodnou architektonickou kancelář. Díky jednotnému brandingu a dobře zpracované webové stránce se značka odlišuje od konkurence a snadno navazuje vztahy se svými klienty.

Dobře zpracovaný brand a webová stránka jsou základními kameny úspěšného online marketingu. Pomáhají zvýšit povědomí o značce a jejích službách, což může přispět k přilákání více organických návštěvníků na web a růstu podnikání. V dnešní digitální době je důležité nejen nabízet kvalitní služby, ale také efektivně prezentovat svou značku potenciálním klientům. Tato případová studie ukázala, jak pečlivě navržený brand a webová stránka mohou pomoci architektonické kanceláři HUKO projekt v Brně dosáhnout těchto cílů.